Thứ Ba , 26 Tháng Mười 2021

Người chiến thắng giải vàng – Marilyn Yang: “Tôi có trách nhiệm lớn hơn, để làm sống lại nền văn hóa truyền thống này”

Lối sống 24/09/21, 17:38

“Giải thưởng là điều thúc đẩy tôi cố gắng hơn nữa trong nghề nghiệp của mình” Marilyn Yang - người chiến thắng giải vàng nói: “Nghệ thuật múa, không có cái gọi là hoàn hảo, hay bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Giành được giải vàng đi kèm ...