Chính quyền Trump sắp công bố một văn bản chỉ rõ “các yếu tố cấu thành thách thức từ Trung Quốc” và cách phản ứng của Hoa Kỳ.

Axios hôm 17/11 đưa tin, Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị phát hành văn bản này. Tài liệu chỉ rõ các mối đe dọa từ sự trỗi dậy của “siêu cường độc tài” Trung Quốc.

Theo bản copy mà Axios có được, văn bản dài 70 trang; có tên: “Các yếu tố cấu thành thách thức từ Trung Quốc”.

Văn bản chỉ ra “hành vi nguy hại của ĐCSTQ và nguồn gốc hệ tư tưởng của nó; những vấn đề dễ bị tổn thương mà Trung Quốc phải đối mặt; cũng như cách ứng phó của Mỹ và các đồng minh”.

“Để đối mặt với thách thức từ Trung Quốc, Hoa Kỳ phải quay trở lại các nguyên tắc cơ bản”, Bộ Ngoại giao tuyên bố. Mỹ phải đưa ra “các chính sách vững chắc vượt trên các cuộc tranh giành quan liêu; các cuộc chiến nội bộ; và vượt qua các chu kỳ bầu cử ngắn hạn”.

Văn bản của chính quyền Trump tuyên bố: “Mục tiêu bao quát của Hoa Kỳ phải là đảm bảo tự do.”

10 nhiệm vụ để chống lại thách thức từ Trung Quốc

Văn bản đề ra 10 nhiệm vụ Mỹ cần thực hiện để chống lại các mối nguy hại mà chính quyền Trung Quốc gây ra:

  1. Thúc đẩy chính phủ hợp hiến và xã hội dân sự trong nước.
  2. Duy trì quân đội mạnh nhất thế giới.
  3. Củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
  4. Đánh giá lại hệ thống liên minh của Mỹ.
  5. Tăng cường hệ thống liên minh và thành lập các tổ chức quốc tế mới; để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.
  6. Hợp tác với Trung Quốc khi có thể và hạn chế Bắc Kinh khi thích hợp.
  7. Cung cấp thông tin cho người Mỹ về thách thức từ Trung Quốc.
  8. Đào tạo một thế hệ công chức mới hiểu được sự cạnh tranh với Trung Quốc.
  9. Cải cách hệ thống giáo dục Mỹ; để giúp học sinh hiểu trách nhiệm về quyền công dân trong thời đại thông tin phức tạp.
  10. Đề cao các nguyên tắc tự do trong lời nói và việc làm.

Điều hiếm thấy trong các tài liệu của chính phủ Mỹ

Tài liệu nêu rõ, chính quyền Trump “kết luận rằng hành vi cương quyết và các mục tiêu tự xưng của ĐCSTQ khiến Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần xem xét lại các giả định; và phát triển một học thuyết chiến lược mới; để giải quyết tính cấp thiết và nghiêm trọng của thách thức từ Trung Quốc”.

Lập trường cốt lõi trong nhiều chính sách của Tổng thống Trump là nhằm chống lại thách thức từ Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ, ngày 7/9/2017 (ảnh: Nhà Trắng).
Lập trường cốt lõi trong nhiều chính sách của Tổng thống Trump là nhằm chống lại thách thức từ Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ, ngày 7/9/2017 (ảnh: Nhà Trắng).

Ông Rush Doshi, giám đốc tổ chức Sáng kiến ​​Chiến lược Trung Quốc thuộc Viện Brookings, nói với Axios: “Một điểm độc đáo của văn bản này là nó tập trung vào cách thế giới quan của ĐCSTQ hình thành nên các hành vi của họ như thế nào. Đây là điều hiếm thấy trong các tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ; và nên đóng góp một phần lớn hơn trong các cuộc tranh luận về chính sách của Mỹ”.

Nếu được đưa ra, văn bản trên sẽ là động thái mới nhất trong hàng loạt chính sách của chính quyền Trump nhằm chống lại mối nguy hại từ Trung Quốc.

“Kể từ sau cuộc bầu cử, chính quyền Trump không hề chững lại việc tập trung vào Trung Quốc; bất chấp sự bực tức của các quan chức Trung Quốc”, theo bà Arielle Del Turco, phó giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, Hội đồng Nghiên cứu Gia đình.

Bà cho rằng các quan chức trong chính quyền Trump xứng đáng được ngợi ca vì điều đó.