Trong 4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê công bố, 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Tính chung, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,1 tỷ USD.

Với thị trường Hoa Kỳ, từ năm 2021, đã có 13 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, trong đó có 3 nhóm đạt hơn 10 tỷ USD. Năm 2021, ba nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất là máy móc – thiết bị (17,82 tỷ USD); dệt may (16,1 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (12,76 tỷ USD).

Hoa Kỳ cũng là thị trường nhập khẩu nhiều tỷ USD sản phẩm gỗ, nông, lâm thủy sản từ Việt Nam; trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường này đạt 8,77 tỷ USD, thủy sản hơn 2 tỷ USD, hạt điều hơn 1 tỷ USD.

Xuất siêu sang EU cũng tiến triển, khi 4 tháng qua ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD, tăng 2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,2 tỷ USD, tăng 58,3%; nhập siêu từ ASEAN 5,8 tỷ USD, tăng 15,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 790 triệu USD, tăng 57,7%.