Một cuộc thăm dò được công bố hôm 16/3 cho thấy gần 80% người Canada, tức cứ 5 người thì có 4 người cho biết họ không có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, The Epoch Times.

Cụ thể, 47% người Canada có quan điểm “rất tiêu cực” về Trung Quốc, trong khi 30% có quan điểm “hầu như tiêu cực” về Trung Quốc. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát mới (pdf) do Viện Angus Reid (ARI) công bố.

Chỉ 14% nói rằng họ nhìn nhận Trung Quốc một cách thiện cảm, giảm 34 điểm phần trăm so với năm 2017. Đây là con số thấp nhất mà ARI ghi nhận được kể từ năm 2005.

Tương tự, rất ít người Canada tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố thông tin trung thực về đại dịch COVID-19.

Chỉ 9% số người trả lời tin vào luận điệu của Bắc Kinh. Đại đa số người được khảo sát — 55% “hoàn toàn không đồng ý” và 26% “không đồng ý” với ý kiến cho rằng chính quyền Trung Quốc đã minh bạch và trung thực về đại dịch.

Hơn nữa, hầu hết người trả lời tin rằng Trung Quốc không thể được tin tưởng về vấn đề nhân quyền và pháp quyền; với 56% số người nói rằng họ “hoàn toàn đồng ý” và 29% “đồng ý”.

Cùng với quan điểm đó, cứ 4 người thì có 3 người đồng ý rằng cách Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc nên được gọi là hành động diệt chủng.

Đa số người tham gia khảo sát cũng nói rằng Canada nên phát triển quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ (49%) và Liên minh Châu Âu (49%) thay vì Trung Quốc (11%). Họ cũng nghi ngại việc cho phép Trung Quốc đầu tư vào các ngành công nghiệp nhạy cảm của Canada như viễn thông và tài chính; với 3/4 bày tỏ sự không đồng tình.

ARI cũng lưu ý rằng đại đa số người dân Canada (79%) muốn nước này ưu tiên nhân quyền và pháp quyền hơn các cơ hội thương mại và đầu tư của Trung Quốc dành cho Canada.

Ngoài ra, hơn một nửa số người được hỏi (55%) ủng hộ ý tưởng rằng Canada nên tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh; trong khi 27% vẫn muốn đất nước cử các vận động viên đến đó để thi đấu.

ARI đã khảo sát 5.004 người Canada trưởng thành từ ngày 26/2/2021 đến ngày 3/3/2021; với sai số cộng hoặc trừ 1,4 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát do ARI tự thực hiện và chi trả.

Từ Khóa: