“Mối đe dọa lớn nhất đối với tự do và thịnh vượng” ở Mỹ là “sự kết hợp giữa chính phủ lớn và doanh nghiệp lớn”. Đó là nhận định của ông Vivek Ramaswamy, nhà sáng lập một số công ty thành công, trong đó có Roivant Sciences.

Nghe audio bài: Mỹ bị ĐCSTQ xâm nhập từ sự kết hợp của ‘chính phủ lớn và doanh nghiệp lớn’

Ông còn là tác giả của cuốn sách mới “Woke, Inc .: Inside Corporate America’s Social Justice Scam”, một cuốn sách nói về ảnh hưởng của các tập đoàn lớn đối với nền chính trị Hoa Kỳ.

Ông Ramaswamy gần đây đã tham gia chương trình Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ của The Epoch Times.

Ông Ramaswamy cho rằng sự kết hợp của chính phủ lớn và các tập đoàn đang đặt ra mối đe dọa đối với nước Mỹ. Chính phủ lớn là việc chính phủ mở rộng bộ máy quyền lực, can thiệp sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội, kinh tế.

Ông Ramaswamy cho rằng: “Người hưởng lợi lớn nhất (từ sự kết hợp này) là Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho mối đe dọa lớn nhất không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn đối với các nền dân chủ tự do hiện đại của phương Tây.”

Mỹ đang trở nên giống Trung Quốc hơn?

Ông Ramaswamy cho biết: “Sai lầm chính sách lớn trong 30 năm qua ở Hoa Kỳ là nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng chủ nghĩa tư bản như một phương tiện truyền bá dân chủ ra nước ngoài”.

Mỹ tưởng rằng có thể dùng cách này để “truyền bá dân chủ tới các nơi như Trung Quốc”.

Nhưng thực tế là Trung Quốc không trở nên dân chủ hơn; mà chính nó đã thay đổi mô hình của Mỹ. Ông Ramaswamy cho rằng: Thay vì khiến Trung Quốc trở nên giống Mỹ, thì ngược lại Mỹ đang trở nên giống Trung Quốc hơn.

Ông Ramaswamy nói: “Thay vì sử dụng tiền của chúng ta để khiến họ giống chúng ta hơn; giờ đây họ sử dụng tiền của họ để khiến chúng ta giống họ hơn.”

Sự kết hợp giữa chính phủ lớn và doanh nghiệp lớn

Ông Ramaswamy chỉ ra thực tế rằng chính phủ lớn và các tập đoàn lớn vốn phụ thuộc vào Trung Quốc đang thúc đẩy chủ nghĩa cấp tiến tại Mỹ. Các chương trình nghị sự nhắm vào vấn đề phân biệt chủng tộc chính là điều mà Bắc Kinh muốn tuyên truyền nhằm hạ uy tín của Mỹ.

Một người có thể dễ dàng bị quy chụp là “phân biệt chủng tộc” nếu có hành vi hoặc quan điểm nào đó không phù hợp với chương trình nghị sự của họ. Nhiều người e sợ và phải “uốn cong đầu gối” để tránh bị coi là phân biệt chủng tộc. Nó tạo ra một văn hóa sợ hại và thay thế văn hóa tự do ngôn luận tại Mỹ, theo ông Ramaswamy.

Thách thức tại Mỹ hiện nay là “sự kết hợp kiểu mới của chính phủ lớn và doanh nghiệp lớn”. Họ “che đậy nó bằng vỏ bọc của chủ nghĩa cấp tiến; để mọi người thực sự không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra.”

Các tập đoàn lớn của Mỹ trở nên lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Các doanh nghiệp Mỹ do ảnh hưởng của Trung Quốc mà có tác động đến lập trường của chính phủ Mỹ với Bắc Kinh.

Ngược lại, ông Ramaswamy cho rằng các nhân viên chính phủ hiện nay đang sử dụng các công ty tư nhân để làm những việc mà họ không thể trực tiếp làm, như là kiểm duyệt internet, hoặc cổ vũ cho các chương trình nghị sự như biến đổi khí hậu, thỏa thuận xanh mới…

Ông Ramaswamy cho rằng Mỹ “đã bảo vệ lâu đài chủ nghĩa tư bản từ cửa trước trong 40 năm, mà không nhận ra rằng lâu đài này đã bị xâm chiếm từ cửa sau bởi các lực lượng cánh tả cấp tiến và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.