Sở Y tế tỉnh Điện Biên vừa phát đi thông báo về việc hoàn trả lại số tiền do thu sai dịch vụ xét nghiệm xác định Covid-19 trên địa bàn.

Tin từ báo VTC NEWS, trước đó, từ 24-29/7/2021, tại Điện Biên đã để xảy ra tình trạng thu phí test Covid-19 tại các trạm kiểm soát cao hơn giá quy định từ 103.000 đến 128.250 đồng/lượt. Với hơn 3.000 mẫu test, số tiền chênh lệch lên đến 360.777.750 đồng.

Cụ thể, tại chốt kiểm soát Covid-19 thị xã Mường Lay thu vượt 107.567.250 đồng; 2 chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo vượt 253.210.500 đồng so với mức giá quy định.

Do vậy hai trung tâm y tế trên phải trả lại số tiền chênh lệch nói trên cho người dân bị thu tiền dịch vụ cao hơn mức quy định. 

Để nhận được tiền hoàn trả, người dân mang theo căn cước công dân và kết quả xét nghiệm đã được cấp tại thời điểm đó. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 19/7 – 30/8/2022. Nếu sau khoảng thời gian nêu trên, số tiền không hoàn trả sẽ được xử lý theo quy định.

Theo báo Lao Động, đây là đợt thứ 2 tỉnh Điện Biên phải trả lại tiền chênh lệch do thu tiền dịch vụ test Covid-19. Vào tháng 3/2022 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cũng đã thông báo để người dân đến nhận lại tiền chênh lệch, tuy nhiên đã không có trường hợp nào đủ điều kiện nhận lại vì thiếu giấy chứng nhận kết quả!

Từ Khóa: