Theo Thanh Niên, trẻ em thuộc diện có cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân khi học mầm non được hưởng chính sách theo nghị định 105 có hiệu lực từ ngày 1/11/2020.

Theo nghị định, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động, có cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/tháng.

4945-screen-shot-2020-09-13-at-122528-pm
Ảnh chụp màn hình từ Người Lao Động.

Người Lao Động cũng đưa tin, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm. Cụ thể, lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm, lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

Có một loại giáo dục mang tên ‘Sự nhẫn nại của người lớn’
Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 27C, đe dọa an toàn trường mầm non
Đức hạnh của cha mẹ giúp “gia đình thái, con cái an”