Theo một cuộc thăm dò gần đây của Axios / Momentive, hơn một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ đang lo sợ về những gì sắp xảy ra trong năm 2022.

Cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa (51%) số người được hỏi cho biết họ lo sợ về những gì sẽ xảy ra với đất nước vào năm nay, năm 2022. Trong khi đó chỉ có 48% số người nói rằng họ hy vọng nhiều hơn.

Đa số (54%) cho biết họ lo sợ về những gì sẽ xảy ra đối với toàn thế giới. Trong khi chỉ 44% nói rằng họ hy vọng về những gì sẽ xảy ra với thế giới năm 2022.

Những người tham gia khảo sát có thái độ lạc quan với bản thân hơn. 68% số người cho biết họ tràn đầy hy vọng về những gì đến với mình vào năm 2022; trong khi chỉ 30% nói rằng họ sợ hãi hơn.

Khi những người tham gia khảo sát được hỏi: “Bạn sẽ sử dụng từ hoặc từ nào để mô tả khoảng thời gian bạn đã có vào năm 2021”, thì 43% số người dùng từ “đáng lo ngại” và 43% số người trả lời là “mệt mỏi”.

35% số người được hỏi nói rằng họ muốn nghe ít hơn về đại dịch coronavirus vào năm tới.

Với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng hiện tại và lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm, một nửa (50%) số người được hỏi cho rằng năm 2022 sẽ là một năm tồi tệ đối với nền kinh tế nước Mỹ; và 17% cho rằng đây sẽ là một “năm rất tồi tệ” đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.

Cuộc thăm dò Axios / Momentive được thực hiện từ ngày 14 đến 16 tháng 12. Cỡ mẫu là 2.602 người lớn ở Hoa Kỳ. Có sai số cộng hoặc trừ hai điểm phần trăm.

Từ Khóa: