Công an TP. HCM thông tin: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND) khi thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự.

Ngày 14/5, báo Thanh Niên cho biết, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP. HCM đã ký văn bản về việc sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên Căn cước công dân (CCCD). Bởi vì trong thẻ CCCD mẫu mới có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực).

Để thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự, Công an TP thông tin: các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên thẻ CCCD; không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số CMND; và thông báo đến các bộ phận chức năng theo ngành dọc của đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an TP. HCM cũng cho biết, đối với các trường hợp công dân đang sử dụng CMND 12 số và thẻ CCCD mã vạch chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ vẫn tiếp tục cấp Giấy xác nhận số CMND theo quy định.

Theo thông lệ trước đó, người dân khi đổi sang CMND 12 số, CCCD mã vạch từ CMND 9 số, trong các quan hệ giao dịch dân sự, hành chính được yêu cầu phải kèm theo Giấy xác nhận số CMND do Cơ quan Công an cấp; điều này gây ra một số bất tiện cho người dân.