Theo Bloomberg, tên của cựu Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị loại khỏi danh sách thành viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng. 

Điều này càng cho thấy Lý Thượng Phúc, người đã bị cách chức Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ viện và Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 10 năm ngoái, đang gặp rắc rối.

Các báo cáo chỉ ra rằng vào thứ Hai (26/2), Lý Thượng Phúc không còn trong danh sách ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo dữ liệu lưu trữ trên Internet, ít nhất tính đến ngày 3 tháng 1 năm nay, Lý Thượng Phúc vẫn được liệt kê.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022 , Lý Thượng Phúc trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 3 năm ngoái, ông trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, ông ta biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Hai tháng sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định loại bỏ Lý Thượng Phúc khỏi các chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ viện và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Vào tháng 12 năm ngoái, cựu Tư lệnh Hải quân Đổng Quân được thăng chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, một thời gian, trang web Bộ Quốc phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn cho thấy Lý Thượng Phúc vẫn là Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chưa có công bố chính thức nào về cuộc điều tra dính đến Lý Thượng Phúc hoặc việc ông bị loại khỏi Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, “các thành viên Quân ủy Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.” Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 . Cuộc họp này thường được tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm sau đại hội đảng nhưng hiện tại đã bị trì hoãn mà không có lý do giải thích.

Báo cáo đề cập rằng Lý Thượng Phúc không phải là quan chức cấp cao duy nhất bất ngờ bị thanh trừng vào năm ngoái. Tần Cương, cựu đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Ngoại giao, đã bị cách chức chỉ 7 tháng sau khi nhậm chức và không xuất hiện trước công chúng kể từ đó.