Câu 1: Kết quả của phép tính là bao nhiêu?

5935-cau-1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án

Đáp án A, kết quả là 1.

Cách giải:
Bạn cần thực hiện phép chia đầu tiên, tức là 3 : 1/3 = 3 x 3 = 9.
Sau đó, bạn tính toán từ trái qua phải. Lúc này phép tính trở thành 9 – 9 + 1 = 1.

Câu 2: Quan sát kỹ bức ảnh và dựa vào các dữ kiện dưới đây liệu bạn có đưa ra đáp án chính xác

Diện tích phần màu xanh trong hình là 96 m2, chu vi của hình vuông lớn màu xanh gấp 5 lần chu vi của hình vuông nhỏ màu nâu. Bạn hãy tính chu vi phần màu nâu?

0147-cau-2

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Đáp án

Đáp án B, kết quả là 8.

Cách giải:
Ta có chu vi hình vuông lớn gấp 5 lần chu vi hình vuông nhỏ => cạnh hình vuông lớn gấp 5 lần cạnh hình vuông nhỏ. Gọi cạnh hình vuông lớn là a, cạnh hình vuông nhỏ là b. Ta có: a = 5b.
Diện tích phần màu xanh = a * a – b * b = 96
5b * 5b – b * b = 96
24b*b = 96
b*b = 4
b = 2
=> Chu vi hình vuông màu nâu = 8.

Câu 3: Tìm quy luật và cho biết con số tiếp theo là bao nhiêu?

0623-cau-3

A. 184

B. 188

C. 192

Đáp án

Đáp án B, số đó là 188.

Cách giải:
Áp dụng quy luật: (x+2)*2 ta được:
(8+2)*2 = 10*2 = 20
(20+2)*2 = 22*2 = 44
(44+2)*2 = 46*2 = 92
(92+2)*2 = 94*2 = 188

Câu 4: Tìm số còn thiếu trong hình dưới đây?

0925-cau-4

Đáp án

Số đó là 2.

Cách giải:
Nếu gọi số thứ tự của các hình tròn là n và số cần tìm là x, ta phát hiện quy luật sau:
Trong mỗi hình tròn, số trong nửa hình tròn phía trên bằng tổng 2 số trong các ô 1/4 phía dưới bên dưới nhân với (n+1), như vậy:
Hình tròn 1: (5+4) * (1+1) = 18
Hình tròn 2: (12+8) * (2+1) = 60
Hình tròn 3: (3+9) * (3+1) = 48
Hình tròn 4: (4+x) * (4+1) = 30 => (4+x) = 30:5 => x=2

Câu 5: Trong hình dưới đây số trung tâm của hình vuông thứ ba là số mấy?

1016-cau-5

Đáp án

Đó là số 125.

Cách giải:
Tổng các số đảo ngược ở ngoại vi hình vuông thứ nhất: 13+32+11+34 = 90 (số trung tâm).
Tổng các số đảo ngược ở ngoại vi hình vuông thứ hai: 21+19+27+16 = 83 (số trung tâm).
Vậy tổng các số đảo ngược ở ngoại vi hình vuông thứ ba là: 33+44+22+26 = 125 (số trung tâm).