Hai phó giám đốc Trung tâm văn hóa huyện ở Vĩnh Long được hỗ trợ tiền khó khăn do dịch Covid-19, nhưng sau đó bị thu hồi lại vì không đủ điều kiện.

Theo Zing, ngày 5/10, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long, ký quyết định thu hồi chính sách hỗ trợ đối với hai viên chức hoạt động nghệ thuật ở huyện Long Hồ và Mang Thít.

Ông P.T.T. (46 tuổi) và ông L.M.H. (58 tuổi) cùng là phó giám đốc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thông tin huyện Mang Thít và huyện Long Hồ, bị thu hồi hỗ trợ.

Lý do thu hồi là qua phản ánh và xác minh hồ sơ, 2 viên chức nêu trên chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ trợ và hoàn trả ngân sách.

Theo Thanh Niên, trước đó, ngày 16/9 và ngày 20/9, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long ký quyết định hỗ trợ cho ông P. T.T. và ông L.M.H., là viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với kinh phí hỗ trợ mỗi người 3.710.000 đồng.

Sau khi 2 quyết định này được ban hành, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hai người này không thuộc đối tượng hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Từ Khóa: