Trong một lần Đức Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn; những tu sỹ của Bà La Môn giáo thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá; nên đã ra đón đường Đức Phật để chửi mắng. Đức Phật vẫn thong thả đi; không đếm xỉa gì đến những người đi theo sau chửi. Thấy Đức Phật thản nhiên làm thinh họ rất tức giận và chặn lại hỏi.

Thích Ca, ngài có bị điếc không?

Ta không điếc.

Ngài không điếc; sao không nghe tôi chửi?

Này Bà La Môn nếu nhà ông mở tiệc, những thân nhân tới dự mãn tiệc mọi người ra về. Ông mang quà ra tặng, nếu họ không nhận thì món quà đấy thuộc về ai?

Món quà ấy về tôi chứ ai.

Như vậy khi ông chửi; ta không nhận thì những lời đó vẫn thuộc về người nói.

Trong kinh Phật viết rằng; khi người ác mắng chửi người lương thiện; đặt điều nói xấu người thiện; mà người thiện không nhận thì cũng như người ác ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun.

Nếu có thọ nhận; mới dính mắc đau khổ. Không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau; nếu có nghe thấy ai nói lời không tốt về mình; chớ có thọ nhận thì sẽ được an hòa.

Tâm an vạn sự an
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến (ảnh: Adobe stock).

Giáo lý quan trọng trong nhà Phật

Phật giáo giảng “vô ngã”; nghĩa là “Không có cái gì là Ta, cho nên không có cái gì thực là của Ta”.

Đó chính là triết lý cao thượng; cần phải suy ngẫm, tư duy thấu đáo, giác ngộ. Để khi gặp chuyện phỉ báng danh dự trong cuộc sống, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình thản.

Theo nhabup

Xem thêm:

Từ Khóa: