Chủ đề “được thưởng Tết bao nhiêu” đang thu hút sự chú ý của người lao động cả nước. Tại Đồng Nai, mức thưởng Tết cao nhất là gần 800 triệu đồng, dành cho giám đốc tài chính của một công ty FDI.

Theo Dân Trí, hơn 1.000 doanh nghiệp đã báo cáo Sở LĐTB&XH Đồng Nai về tình hình lao động, tiền lương, thưởng Tết.

Báo cáo cho thấy, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết trung bình cao nhất là 8,125 triệu đồng. Kế đến là công ty 100% vốn nhà nước, với 7 triệu đồng; công ty có phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng trung bình 6,72 triệu đồng. 

Trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết thấp nhất là 1,75 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là 797 triệu đồng. Người được thưởng số tiền này là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp FDI ở thành phố Biên Hòa.

Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp còn nợ lương của 20 lao động. Tổng số tiền còn nợ là hơn 140 triệu đồng.

Vấn đề thưởng Tết đang thu hút sự quan tâm của cả người lao động và các doanh nghiệp. Hàng ngàn công nhân của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đã ngừng làm việc khi nghe tin thưởng Tết giảm.

Một chủ doanh nghiệp chia sẻ trên báo Vnexpress rằng các công ty chịu rất nhiều khó khăn vì tình hình dịch Covid-19. Bản thân ông sẵn sàng cho nghỉ việc các nhân viên đình công đòi thưởng Tết.

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết nhìn chung có giảm nhẹ, theo ghi nhận của Vnexpress. Dân doanh là khối có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất với 400 triệu đồng. Kế đến là các doanh nghiệp FDI, mức cao nhất là 322 triệu đồng. Trong nhóm doanh nghiệp góp vốn nhà nước, mức thưởng cao nhất 28,5 triệu đồng. Các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ đạt có mức thưởng cao nhất 23 triệu đồng.

Từ Khóa: