Epoch Times đưa tin, ngày 24/1, hai Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada là Michael Chong và Garnett Genuis đã đưa ra tuyên bố chung xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người thiểu số khác ở Trung Quốc.

Tuyên bố nêu rõ, một số tổ chức bao gồm cả Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế Canada và hai chính phủ Mỹ đã kết luận ĐCSTQ phạm tội diệt chủng và các tội ác khác chống lại loài người.

Giống như người tiền nhiệm, Tổng thống Biden cũng nhận định rằng, ĐCSTQ đã phạm “tội ác diệt chủng” và “tội ác chống lại loài người” chống lại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.

Bà Emily Horne, người phát ngôn tại Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Biden nói với Washington Examiner: “Tổng thống Biden cho rằng, hành động đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng và Tổng thống sẽ chống lại tội ác này một cách mạnh mẽ và dứt khoát nhất.

Báo cáo của hai Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada cung cấp một bản tường trình chi tiết về những hành vi lạm dụng nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. Đảng Bảo thủ cho rằng, những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ phải được xử lý đa phương.

Tuyên bố nêu rõ, do đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ Trudeau và chính phủ Biden chính thức công nhận tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Canada khuyến khích các đồng minh khác công nhận tội ác diệt chủng này. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada hợp tác với các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ, có những hành động phối hợp để đối phó với tội ác diệt chủng, chống lại loài người của ĐCSTQ.

Hai nghị sĩ Đảng Bảo thủ cũng kêu gọi chính phủ Trudeau thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Canada, bao gồm đổi mới những đề xuất đi lại để phản ánh mối đe dọa tiềm ẩn khi người Canada đến Trung Quốc, cũng như ngăn chặn ảnh hưởng và các hành động đe dọa của ĐCSTQ ở Canada.

Ở cuối tuyên bố, Đảng Bảo thủ cho biết sẽ sử dụng các công cụ khác nhau của quốc hội để cố gắng sớm kết luận ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng. 

Từ Khóa: