Ngày 6/7, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện về giá thu xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Zing dẫn thông tin, theo kết luận thanh tra, năm 2021 Trung tâm y tế (TTYT) thị xã Long Mỹ có thực hiện kỹ thuật xét nghiệm gần 7.000 test nhanh gộp ba, 118 test nhanh gộp hai và 157 test nhanh đơn.

Tổng số tiền thu xét nghiệm Covid-19 gần 5,2 tỷ đồng, đơn vị đã chi hơn 2,3 tỷ đồng để trả tiền mua kit xét nghiệm, chi mua vật tư y tế, chi trả phụ cấp cho người làm xét nghiệm…

Đối với test nhanh gộp hai, TTYT thị xã Long Mỹ thực hiện test cho 118 người (thu mỗi người giá 238.000 đồng), tương đương số tiền đã thu hơn 28 triệu đồng. Khấu trừ chi phí que test thực tế sử dụng (chỉ sử dụng 59 kit test), TTYT đã “thu lợi riêng” số tiền hơn 13,8 triệu đồng.

Còn đối với test nhanh gộp ba, với giá tiền thu như trên, TTYT thị xã Long Mỹ đã thu hơn 1,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí kit test, TTYT “ăn chênh” khoảng 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng xác định trung tâm này thu tiền test nhanh tại chốt với hơn 1.290 lượt, tổng số tiền hơn 307 triệu đồng, là chưa đúng quy định của UBND tỉnh.

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu TTYT thị xã Long Mỹ dừng ngay việc thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 làm mẫu gộp nhưng thu tiền mẫu đơn. Đồng thời đề nghị thu hồi số tiền gần 1,8 tỷ đồng sai phạm, nộp vào ngân sách nhà nước. Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ và những người liên quan.

Tuy nhiên, theo Dân Trí, giải thích cho việc làm trên ông Lý Minh Quang, Giám đốc trung tâm trên cho rằng “Thời điểm chống dịch, việc xét nghiệm được đơn vị giao cho đội thực hiện. Mỗi người dân đăng ký test dịch vụ sẽ sử dụng một kit riêng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do thấy dung môi dư nhiều nên nảy sinh sáng kiến gộp mẫu để nhẹ chi phí”.

Từ Khóa: