Sau hai ngày Bệnh viện Bạch Mai tăng giá một số dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu áp dụng giá khám theo khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Theo Pháp Luật TP HCM, sáng 6/3, Bộ Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai liên quan tới vấn đề giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện này.

Theo văn bản này, giá khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới đời sống của người dân nên Bộ Y Tế chưa ban hành khung giá mới, chưa điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2021. Do đó, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai thông báo từ ngày 1/4 áp dụng giá khám bệnh theo yêu cầu tùy theo trình độ, học hàm, học vị của cán bộ y tế.

Quyết định này có khoản, người bệnh đăng ký khám giáo sư là 550.000 đồng/lượt, khám phó giáo sư 450.000 đồng, khám tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 350.000 đồng và khám thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa là 250.000 đồng.

Về giá giường bệnh theo yêu cầu có 4 loại, trong đó giường chăm sóc toàn diện – loại 1 (1 người/phòng) là 2,3 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện – loại 2 (2 người/phòng) là 1,8 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện – loại 3 (3 đến 4 người/phòng) là 1,390 triệu đồng/người/ngày.

BV Bạch Mai cũng có hình thức giường chăm sóc toàn diện (tức phòng 2 người/1 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng) có giá 3,3 triệu đồng/người/ngày. Giá trên đây đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện.

Từ Khóa: