Tái thiết vĩ đại được đảng Dân chủ của Joe Biden ủng hộ; là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế tư bản và thị trường tự do ở Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới. Mặc dù chưa thu hút được sự chú ý rộng rãi; nhưng Đại tái thiết có thể là mối nguy hiểm lớn nhất đối với chủ nghĩa tư bản kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo Wikipedia chủ nghĩa xã hội là một trong ba ý thức hệ chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19; bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ… Những người theo chủ nghĩa xã hội thường nhấn mạnh giá trị cơ bản như bình đẳng; công bằng và đoàn kết và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ theo đuổi mục tiêu hướng đến công bằng xã hội.

Cuộc tái thiết vĩ đại (đại tái thiết) là gì?

Nói một cách đơn giản, đó là một phong trào được ủng hộ bởi nhiều nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới; các quan chức chính phủ và các nhà hoạt động cánh tả nhằm “khởi động lại” nền kinh tế toàn cầu. Phá hủy hệ thống tư bản hiện tại và thay thế bằng hệ thống xã hội chủ nghĩa “tiến bộ”

“Mọi quốc gia, từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, đều cần phải tham gia và mọi ngành, từ dầu khí đến công nghệ, đều phải được chuyển đổi. Nói tóm lại, chúng ta cần một sự ‘đại tái thiết’ chủ nghĩa tư bản ”; Klaus Schwab, người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) viết.

Kế hoạch của Joe Biden có rất nhiều nét tương đồng với ‘đại tái thiết’ chủ nghĩa tư bản ” của Klaus Schwab
Klaus Schwab ở tuổi 70 phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới 2008 (ảnh: wikimedia commons)

Các chính sách được đưa ra bởi những người ủng hộ “Đại tái thiết” bao gồm; các chương trình thu nhập tối thiểu do chính phủ tài trợ; chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng thuế lớn và Thỏa thuận Mới Xanh.

Hôm 09/07 trong chiến dịch vận động tranh cử; Biden phát biểu chúng ta cần chấm dứt “thời kỳ tư bản cổ đông”; đề xuất Đại tái thiết thay đổi cách vận hành của các công ty, đảm bảo công bằng xã hội…

Kế hoạch hỗ trợ chăm sóc trẻ em 775 tỷ USD của Joe Biden

Joe Biden đưa ra đề xuất trị giá 775 tỷ USD nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc con cái và người thân cao tuổi của họ dưới sự căng thẳng tài chính của virus Vũ Hán.

Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch 2000 tỷ USD của Joe Biden

Theo trang web của Biden, ông sẽ khởi động nỗ lực quốc gia’ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại; đảm bảo một tương lai năng lượng sạch bền vững”. Trọng tâm là phá hủy ngành năng lượng hiện đại; thay thế bằng các nguồn năng lượng “tái tạo” như gió và mặt trời.
Kế hoạch của Biden kêu gọi chuyển toàn bộ lưới điện sang các nguồn “xanh” vào năm 2035; một mục tiêu phi thực tế sẽ có tác động thảm khốc đến nền kinh tế Mỹ.

Đề xuất của diễn đàn Kinh tế Thế giới

Hồi 13/7, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đề xuất “phục hồi kinh tế”; thông qua các chương trình cơ sở hạ tầng “xanh”; như một phần của Tái thiết vĩ đại trong một bài báo có tiêu đề “Để phục hồi chúng ta phải tái tạo lại chủ nghĩa tư bản. Đây là cách thực hiện. “

“Một sự phục hồi toàn diện và xanh là rất quan trọng. Nền kinh tế cần linh hoạt hơn để hoạt động kinh doanh có thể phát triển lâu dài… nếu chúng ta muốn giải quyết các lỗ hổng hệ thống mà đại dịch đã bộc lộ…. các doanh nghiệp nhận được tài chính công “phải đầu tư vào các giải pháp carbon thấp để tạo ra việc làm mới”.

Đề xuất như là một loại chủ nghĩa tư bản mới; nhưng thực chất đó là quản lý tập quyền xã hội chủ nghĩa. Bởi vì nó sẽ kiểm soát hầu hết các hoạt động kinh tế; và áp đặt một số cải cách công bằng xã hội nhằm phân phối lại của cải trên khắp thế giới.

Tính đến ngày 31/8/2020, tổng nợ công của Hoa Kỳ là 26,70 nghìn tỷ đô la; với thâm hụt cán cân thương mại hàng trăm tỷ đô la thường niên… Theo Fox những kế hoạch phúc lợi và tăng thuế của Biden sẽ giúp nên kinh tế tư bản của Mỹ phá sản toàn diện và Hoa Kỳ sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội!

Theo Fox News