Từ tháng 12/2020, nhiều chính sách pháp luật sẽ có hiệu lực như: Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu…

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Trong Nghị định 126/2020 có hiệu lực từ ngày 5/12 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế . Theo đó, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

Mọi thông tin liên quan đến an toàn bảo mật cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm.

Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu

Nghị định 125/2020 xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12, trong đó có quy định mức phạt đối với những trường hợp làm mất hóa đơn.

Phạt cảnh cáo đối với những trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng); Phạt từ 4-8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập…

Trong trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên mức phạt lên đến 8-10 triệu đồng.

Phạt đến 50 triệu đồng nếu khai sai số tiền mang đi khi xuất cảnh

Từ ngày 10/12 Nghị định 128 của Chính phủ có hiệu lực, nội dung Nghị đinh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, hoặc khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định.

Đối với người xuất cảnh bị phạt 1-3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 5-10 triệu đồng; Phạt 5-15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 đến dưới 70 triệu đồng; Phạt 15-25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 đến dưới 100 triệu đồng; Phạt 30-50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.