Khi đệ tử cảm thán hỏi Đức Phật rằng vì sao Ngài có thần thông và từ bi mà trên đời lại có quá nhiều chúng sinh chịu khổ, Ngài đã chỉ ra 4 điều không thể an bài.

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.

Đệ tử hỏi Đức Phật rằng nhiều chúng sinh chịu khổ

Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Tất Đạt Đa: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.

Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”.

Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.

Đức Phật chỉ ra 4 điều không thể

Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Bốn điều ấy chính là:

NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.

TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.

PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được.

KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”.

Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.

Chúng sinh chịu khổ quá nhiều vì quy luật nhân quả không thể làm sai.
Kính Thần niệm kinh được bảo hộ (ảnh: Nguyện Ước).

Lời bàn

Nhân quả: Vạn sự tưởng như vô lý, kỳ thực đều đang vận hành trong quy luật của vũ trụ. Nhân quả báo ứng là quy luật của muôn đời. Chúng sinh chịu khổ vì đâu? Muốn hiểu vì sao có quả ấy hãy xem nhân thế nào. Cổ nhân luôn khuyên con người hành thiện tích đức. Gieo nhân lành để có ngày hái quả ngọt.

Trí tuệ: Trong “Tam tự kinh” – bộ sách giáo dục trẻ em truyền thống có câu “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa” nghĩa là ngọc không mài thì không thể trở nên cao quý, người không học thì không thể có trí tuệ.

Phật Pháp: Nhân sinh như mộng, đợi mộng tàn rồi con người tỉnh ra cũng đã muộn. Phú quý, danh vị, tình thân, hưởng thụ trên cõi đời này cũng chỉ ba vạn ngày là cùng; khi chết không thể mang theo thứ nào. Vậy con người nên sống vì điều gì? Ai có thể ngộ ra?

Phật gia khuyên con người tu dưỡng đạo đức, chịu khổ để tiêu nghiệp, hành thiện để tích đức. Mọi thứ đều từ đức mà ra, kiếp sau được hưởng nhờ đức từ kiếp trước. Người tu luyện Phật Pháp ngộ từ trong Pháp rằng thân người khó được. Làm người là cơ hội để phản bổn quy chân – tu trở về ngôi nhà chân chính của mình trên Thiên Thượng.

Không có nhân duyên: Trên đời, có rất nhiều việc biết là tốt mà không thể đặt vào người khác. Tất cả vì một chữ Duyên. Duyên phận không thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc. Cũng như mưa trời tuy lớn nhưng cây không có rễ thì khó mà thấm nước. Cửa Phật tuy rộng nhưng chẳng thể độ được người vô duyên.

Tham khảo dkn