Theo lệnh của Thẩm phán tại Michigan, Công ty dữ liệu Allied Security Operations Group (ASOG) đã kiểm tra và đưa ra kết quả giám định tư pháp khẳng định: các máy kiểm phiếu, phần mềm của Hệ thống bầu cử Dominion ở Michigan được thiết kế để tạo ra gian lận và thao túng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo quy định của Ủy ban bầu cử bang tỷ lệ sai sót bầu cử được giới hạn là 1 lỗi trong 250.000 phiếu bầu, khoảng 0.0008%. Tuy nhiên, theo The Epoch Times ngày 14/12 Công ty ASOG công bố kết quả giám định tư pháp dài 23 trang cho thấy tỷ lệ sai sót lên đến 68%. Từ đó cho thấy vấn đề nghiêm trọng trong bảo mật và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Báo cáo cho thấy ““nhật ký lập bảng cho việc kiểm tra tư pháp của máy chủ cho quận Antrim từ ngày 6/12 có chứa 15.676 sự kiện riêng lẻ, trong đó 10.667 hoặc 68,05% sự kiện đã bị ghi nhận lỗi. Những sai sót này dẫn đến các lỗi lập bảng tổng thể hoặc các phiếu bầu đang được gửi đi xét duyệt”.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion được thiết kế nhằm tạo gian lận bầu cử

Đồng sáng lập của Nhóm Hoạt động An ninh đồng minh, Russell Ramsland Jr, cho biết trong một báo cáo sơ bộ: “Chúng tôi kết luận rằng, hệ thống bỏ phiếu Dominion được thiết kế có chủ đích với các lỗi cố hữu nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử”.

Ông Ramsland nói trên The Epoch Times: “Hệ thống Dominion được thiết kế để tạo ra số lượng lớn các lỗi phiếu bầu. Các lá phiếu điện tử sau đó sẽ được chuyển chuyển sang xét duyệt. Các sai sót cố ý dẫn đến việc xét duyệt hàng loạt các lá phiếu mà không có sự giám sát, không minh bạch và không có dấu vết kiểm toán”.

“Điều này dẫn đến gian lận cử tri hoặc bầu cử. Dựa trên nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng; hệ thống bỏ phiếu Dominion không nên được sử dụng ở Michigan. Đồng thời kết quả của quận Antrim không thể được thông qua”.

Vào ngày 3/11, máy đếm phiếu Dominion ghi nhận trong bảng kiểm phiếu tổng số 12.423 phiếu bầu, trong đó ứng viên Biden nhận được 7.769 phiếu bầu; và hơn 4.509 phiếu bầu của Donald Trump.

Vào ngày 5/11, tổng số phiếu bầu trong bảng kiểm phiếu đã tăng lên 17.327, Biden nhận được hơn 7.000 phiếu và trên 9.783 phiếu bầu ông Donald Trump. 

Bảng kiểm phiếu lần thứ ba lại một lần nữa cho thấy tổng số phiếu bầu khác nhau. Vào ngày 21/11, tổng số phiếu bầu là 15,949 phiếu bầu; Biden nhận được khoảng 5,960 tổng số phiếu bầu, trong khi tổng thống Donald Trump nhận được 9,748 phiếu bầu. Tổng số phiếu trong lần ghi nhận này cách rất xa so với tổng số phiếu vào ngày 3/11 hoặc ngày 5/11. 

Trích dẫn báo cáo của Công ty dữ liệu Alied Security Operation Group

Số liệu kiểm tra cho thấy tại cùng quận, số phiếu bầu qua mỗi lần kiểm đếm đã cách xa nhau; một tỷ lệ sai lệch quá lớn.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion có sai sót và không đáp ứng luật bầu cử

Ông Ramsland cho biết: “Những sai sót này dẫn đến lỗi lập bảng tổng thể hoặc phiếu bầu được gửi đến xét duyệt. Tỷ lệ sai sót cao này là bằng chứng cho thấy Hệ thống bỏ phiếu Dominion có sai sót và không đáp ứng luật bầu cử của tiểu bang hoặc liên bang. Một số lượng phiếu bầu đáng kinh ngạc yêu cầu xét duyệt. Đây là vấn đề của năm 2020 mà chưa từng thấy trong các chu kỳ bầu cử trước đó.

Ông Ramsland nhấn mạnh: “Điều này là do lỗi cố ý trong hệ thống. Các sai sót cố ý dẫn đến việc xét duyệt hàng loạt các phiếu bầu mà không có sự giám sát không minh bạch hoặc theo dõi kiểm toán. Chúng tôi đã kiểm tra nhật ký máy chủ và phát hiện tỷ lệ lỗi cao bất thường so các mẫu từ những năm trước”.

“Những vấn đề này là do lỗi của con người không phù hợp với đánh giá tư pháp. Điều này chỉ ra chính xác hơn là thuộc về lỗi của hệ thống máy và / hoặc phần mềm. Các lỗi hệ thống được cố ý thiết kế để tạo ra sai sót, nhằm đẩy một lượng lớn phiếu bầu để xét duyệt hàng loạt”; ông nói thêm sau đó.

“Thuật toán đang sử dụng trong Hệ thống bỏ phiếu của Dominion được thiết kế có chủ đích nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Trong trường hợp này, gây bất lợi cho Tổng thống Trump”, ông chia sẻ thêm.