Thứ Bảy , 13 Tháng Tám 2022

Siêu bão Lupit đổ bộ vào miền nam Trung Quốc

Điểm nóng 06/08/21, 15:25

Siêu bão Lupit đã đổ bộ vào Sán Đầu, Quảng Đông vào ngày 5 tháng 8 và đổ bộ vào Phúc Kiến lần thứ hai vào buổi chiều cùng ngày. Đường đi của Lupit giống như bản sao của cơn bão In-Fa, lại bẻ lái tránh Đài Loan rồi đổ ...

x