Thay vì là môn lựa chọn, Lịch sử sẽ trở thành môn học bắt buộc với 52 tiết trong chương trình giáo dục THPT.

Tin từ VnExpress, ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã  ký ban hành kế hoạch thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, môn Lịch sử cấp THPT sẽ có phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết cho mỗi năm học lớp 10, 11 và 12. Thay vì là môn lựa chọn hoàn toàn và học sinh có thể không chọn học môn này như trong chương trình giáo dục phổ thông đã ban hành năm 2018, tất cả học sinh THPT năm học tới trở đi sẽ học đầy đủ số tiết bắt buộc này. Những em lựa chọn môn Lịch sử để học chuyên sâu, theo hướng định hướng nghề nghiệp thì sẽ học nhiều hơn.

Hiện phía Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình Lịch sử cấp THPT; biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình. Thời gian hoàn thành các việc này trước ngày 25/8/2022.

Liên quan đến chương trình và sách giáo khoa mới, Nghị quyết kỳ hợp thứ 3 Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 16/6, cũng xác định sẽ bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Trước mắt, Chính phủ yêu cầu các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách cho học sinh…