Thứ Ba , 13 Tháng Tư 2021

Trên máy bay phi hành đoàn ngủ như thế nào?

Lối sống 26/11/20, 04:04

Trên máy bay, trong một chuyến bay đêm đường dài; bạn giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối đèn; dường như tất cả đều đang ngon giấc… Bạn sẽ có cảm giác gì? Tuỳ thuộc bạn ở vị trí nào; hành khách, phi hành đoàn trong khoang nghỉ, hay phi ...