Một cuộc thăm dò các đảng viên Đảng Cộng hòa cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đã được chọn là “tổng thống tốt nhất” từ trước đến nay.

Trong một cuộc khảo sát mới của Economist / YouGov, 36% đảng viên Cộng hòa gọi ông Trump là người giỏi nhất. Những người khác được bầu chọn là “tổng thống tốt nhất” bao gồm Reagan 18%,  Abraham Lincoln 13% và George Washington 11%, theo The Epoch Times.

Tỉ lệ đảng viên Cộng hòa đã chọn Reagan là 36% và Trump 10% vào năm 2018, theo cuộc thăm dò.

Kết quả thăm dò nêu trên là bằng chứng mới nhất cho thấy ông Trump vẫn rất có ảnh hưởng trong số các đảng viên Cộng hòa.

Vào ngày 11/2, một cuộc thăm dò của CBS News tiết lộ rằng 70% đảng viên Cộng hòa sẽ cân nhắc tham gia một đảng chính trị mới do cựu tổng thống Trump lãnh đạo.

 Từ 5/2 đến 8/2, 33% đảng viên Cộng hòa tham gia cuộc khảo sát, cho biết họ sẽ tham gia một đảng ly khai do ông Trump lãnh đạo. 37% người khác nói “có thể” họ sẽ tham gia đảng mới, trong khi chỉ có 30% nói rằng họ sẽ ở lại với Đảng Cộng hòa.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cần được thay thế

Cuộc khảo sát được thực hiện trong phiên tòa luận tội thứ hai của ông Trump, cuối cùng ông đã được trắng án. Bảy thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để kết tội cựu tổng thống. Lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã bỏ phiếu để tuyên bố trắng án; nhưng lại lỗi cho ông Trump có một phần trách nhiệm về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1.

Ông McConnell thậm chí còn cho rằng ông Trump có thể phải đối mặt với truy tố hình sự hoặc một vụ kiện dân sự.

Trong một tuyên bố mạnh mẽ vào 16/2, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa ở Thượng viện sẽ không thể giành thêm ghế nếu ông McConnell tiếp tục ở vị trí lãnh đạo.

Ông Trump bình luận về ông McConnell: “Mitch là một kẻ tấn công chính trị tồi tệ, ủ rũ và không vui vẻ, và nếu các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiếp tục ở lại với ông ta, họ sẽ không thể giành chiến thắng lần nữa”.

Cựu Tổng thống Trump cho rằng ông McConnell “không đáng tin cậy” về vấn đề Trung Quốc; vì gia đình ông ta có mối liên hệ chặt chẽ về kinh doanh với Trung Quốc. Bố vợ của ông McConnell là ông Triệu Tích Thành (James S. C. Chao), một “người bạn thân thiết” của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, theo The New York Times.

Từ Khóa: