Thứ Ba , 13 Tháng Tư 2021

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Lối sống 09/08/20, 08:54

Chúng ta không bình yên không phải do hoàn cảnh mà bởi vì sự mất mát lợi ích của bản thân. Càng nghĩ đến bản thân thì tấm lòng càng nhỏ hẹp, càng dễ biến động. Càng nghĩ cho người khác thì tâm lượng càng rộng mở, càng an yên. ...